We vinden altijd een weg

Einstein zei het al: ‘als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg’. Vooruitgang en verandering zijn onlosmakelijk verbonden met je ‘purpose’. Niemand ontkomt er aan. Markten, mensen en dus organisaties zorgen voor permanente dynamiek. Maar een veranderstrategie uitvoeren op zo’n manier dat iedereen er in meegaat en doelen uiteindelijk sneller worden gerealiseerd is eenvoudiger gezegd dan gedaan; daar heb je specialistische kennis voor nodig.

Koffie doen?

Onze Expertises

Complexe vraagstukken vragen om complete oplossingen. Onze focus ligt op drie gebieden: reorganisaties, overnames en organisatieontwikkeling. Bij deze transitievraagstukken brengen we meerdere specialismen bij elkaar. Die ook ieder apart extra voorsprong geven.
conflictoplossingen

Conflictoplossing

Een reorganisatie voor meer efficiency of een kostenreductie heeft vaak forse juridische en personele gevolgen. Hoe pakken wij dat aan?

Lees meer

Organisatieontwikkeling

Individuele prestaties én samenwerking? Het kan vaak beter. Zijn de doelen helder, of worden die niet gehaald? Zullen wij eens kijken wat jouw mensen écht motiveert?

Lees meer

Onze specialismen voor verbetering

Verbeteren is voor iedere organisatie verschillend. Lees de vragen. Start vandaag nog met verbeteren.

Team- en procesbegeleiding

Loopt de samenwerking stroef waardoor fouten worden gemaakt?

Er kan sprake zijn van ingesleten gedrag of bepaalde ongeschreven groepsnormen. Op verschillende vlakken gaan wij met het team aan de slag. Denk hierbij aan: het doorbreken van patronen, het verbeteren van de (non-)verbale communicatie, vormen van samenwerken, verantwoordelijkheid nemen of het bijdragen aan een discussie. Druk niet op ‘snooze’, maar kies voor een volledige ‘reset’.

Zeggen mensen ‘ja’ maar doen ze ‘nee’. Is er boosheid en frustratie?

Waar schopt de werknemer eigenlijk tegenaan? Zit het in de relatie met de leidinggevende? Of in de dynamiek van het team? Wat motiveert deze werknemer, wat is zijn of haar drijfveer? We gaan de ‘angel’ zoeken en eruit halen. In feite wekken we energie op. Laat de zon maar schijnen!

Trapt men steeds in dezelfde valkuil?

Waarschijnlijk wordt een hardnekkig ongewenst patroon in stand gelaten. Wat wint het team hiermee? Wat willen ze ermee bedekken? Een patroon kan vaak met een kleine ingreep worden doorbroken waardoor een nieuwe cadans ontstaat. Houd daarna de nieuwe routine vast!

Hoe zorg ik dat iedereen in het team gaat shinen?

Door te kijken naar het individu; in relatie tot het team. Kijk naar de overeenkomsten en maar zeker ook de verschillen. Waar is iemand goed in, wat zijn de sterkste kanten? En sluit dit aan bij de persoonlijke interesse? Hoe kunnen we deze eigenschappen in de organisatie beter benutten zodat deze werknemer nóg waardevoller wordt? Maar ook eerlijke feedback op inhoud en proces is een must.

Nemen werknemers voldoende verantwoordelijkheid voor hun werk?

De vraag is: voelen ze zich alleen verantwoordelijk voor hun eigen taken en werkzaamheden of voor het grotere geheel? Worden ze individueel beloond of geldt dat voor het team als geheel? Intrinsieke motivatie helpt. En hoe meer ogen er gericht zijn op het einddoel, des te groter de kans dat dit binnen bereik komt.

Hoe werkt ZiP bij team- en procesbegeleiding?

Onze adviseurs hebben de nodige opleidingen en trainingen achter de rug om jouw team en interne processen te begeleiden. Zoals de opleiding Organisatieverandering en Interim-management (Sioo), de Leergang Systeemdenken (Bureau ten Bate), opleiding Mediation (Conflictbemiddeling Nederland, registratie ADR-register), Organisatiecoaching (School voor coaching), Transformationele Coaching (Orbis) en opleiding tot vertrouwenspersoon (LIVV). Meters materiaal en uren aan competenties waar je in de praktijk voordeel van hebt.

Mediation

Wat is mediation?

Bij mediation lossen partijen samen hun conflicten op via bemiddeling door een onafhankelijke derde; de mediator. Het is een vorm van conflictbemiddeling die volgens een vaste procedure wordt doorlopen.

Wat is een reden om voor mediation te kiezen?

  • De relatie tussen de gesprekspartners blijft behouden of verbetert
  • De gesprekspartners hebben de uitkomsten zelf in de hand
  • Het is toekomstgericht
  • Er wordt meestal snel een oplossing gevonden
  • De kosten van het proces zijn overzichtelijk en relatief laag

Welk soort zakelijke conflicten lenen zich goed voor mediation?

Conflicten die spelen op directieniveau, tussen aandeelhouders of partners, in familiebedrijven, arbeidsrechtelijke conflicten of bijvoorbeeld handelsconflicten.

Wat zijn belangrijke uitgangspunten bij mediation?

  • Vrijwilligheid, partijautonomie, vertrouwelijkheid;
  • De gesprekspartners zijn bereid om te onderhandelen en hier is ook ruimte voor;
  • De mediator is transparant over het proces en kosten, onpartijdig, onafhankelijk, competent en bewaakt de procesgang;
  • Vooraf wordt een mediationovereenkomst gesloten en de mediation wordt veelvuldig met een vaststellingsovereenkomst afgesloten.

Wat als er geen oplossing wordt gevonden?

Dan wordt het veelal ‘advocaten-werk’. Omdat partijen nog ‘on speeking terms’ zijn kan ook worden gekozen voor een procedure bij de rechter die vanuit gezamenlijkheid wordt gevoerd. Dit is een procedure die een stuk sneller en goedkoper is. En waarbij de relatie tussen partijen zo min mogelijk verstoort.

Arbeidsrecht

Kan ik nieuwe regels voor al mijn mensen ineens doorvoeren?

Een heleboel zaken kan je voor meerdere mensen tegelijkertijd regelen. Denk aan het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden, het opstellen van personeelshandboeken, een passend model arbeidsovereenkomsten met bijzondere bepalingen, zoals het concurrentie-, relatie-, en geheimhoudingsbeding. Maar ook een sociaal plan maak je voor iedereen tegelijkertijd. Helderheid is alles. Toch moet je het soms een beetje handig aanpakken. Wat geven en nemen. En je mensen ‘meenemen’ in de veranderingen die komen gaan.

Ik ervaar weerstand bij onze ondernemingsraad. Wat kan ik doen?

Natuurlijk zijn er zaken die langs de ondernemingsraad moeten. Naast kennis over de grenzen van het arbeidsrecht helpt het om onderhandelingsvaardig te zijn. En ook een flinke portie kennis van psychologie, communicatieskills en tact brengen je stappen vooruit. Laat het voeren van gesprekken met ondernemingsraden, vakbonden of het bestuur daarom gerust aan ons over. Wij nemen wij je graag mee in ons mooie vak!

Eén van mijn werknemers functioneert echt niet goed. Wat kan ik doen?

Een eerste vraag die ZiP je zal stellen is; wil je écht verder met deze werknemer? Krijgt hij of zij een eerlijke kans om het functioneren op de rit te krijgen? Als er nog draagkracht en goede wil is, helpen wij je met een ontwikkeltraject voor deze werknemer. Een periode van intensieve begeleiding die ook aan de juridische randvoorwaarden van een verbetertraject voldoet. Dit traject vraagt van alle betrokkenen veel. Maar als het lukt, heb je er een goede en gemotiveerde collega aan. Is er geen draagkracht voor verbetering, dan is er daadkracht nodig: ontslag!

Hoe ontsla ik mijn werknemer op een zorgvuldige manier?

Is er een goede reden voor ontslag? Is er sprake slecht functioneren, verschil van visie over de koers, wegvallen van werkzaamheden of een reorganisatie? Of past iemand ‘gewoon’ niet goed meer in het team of komt deze niet meer mee? Samen met jou zoeken wij naar de beste vertolking van het verhaal; Het sluit aan bij de situatie en de werknemer herkent zich erin. We bereiden het slecht-nieuwsgesprek tot in de puntjes voor. Daarom hebben wij de rechter niet nodig om met werknemers tot goede afspraken te komen. Wij weten wat wenselijk en menselijk is. Waar de redelijke grenzen liggen en waar ruimte is voor mogelijkheden.

Hoe werkt ZiP bij arbeidsrecht?

Met drie juristen ondersteunen wij je bij vrijwel alle arbeidsrechtelijke aangelegenheden. We zijn een kei in handig manoeuvreren, ware meesters in onderhandelen en we weten exact hoe rechters denken. Met in totaal meer dan 60 jaar werkervaring kan je ons jouw vragen zeker toevertrouwen!

Leiderschapsontwikkeling

Hoe leid ik mijn werknemers door organisatieveranderingen?

Verandering is spannend. Jij bent in je denken en plannen al vijf hoofdstukken op de medewerkers vooruit. Neem hen mee. Enthousiasmeer ze voor jouw visie en betrek ze erbij zodat het vooral ook hún project wordt. Wees duidelijk, stel kaders en geef speelruimte. Zie wat werkt en besteed daar aandacht aan. Bied een luisterend oor. En heb vooral geduld!

Hoe kan ik mensen enthousiasmeren en beter begeleiden?

Oprechte interesse tonen en je verbinden met je mensen zijn aanknopingspunten voor leiderschap. Maar ook het loslaten van de controle, vertrouwen geven en werknemers ruimte bieden om meer verantwoordelijkheid te nemen, is een modus.

Wat kan ik doen om mijn werknemers proactiever te maken?

Stel herkenbare, realistische doelen. Leg verantwoordelijkheden waar ze horen, richt die en werk aan een goede band en een positieve teamgeest. Goede samenwerking zorgt voor synergie en voedt de ambitie van eenieder en om een betere prestatie neer te zetten.

Hoe zorg ik dat mijn werknemers zich meer betrokken voelen?

We helpen je ontdekken wat voor jou als leider én voor je medewerkers werkt. Meer inzicht in wat iemand motiveert – en dat activeren – speelt een cruciale rol.

Hoe kan ik bij het leidinggeven mijzelf blijven?

Ontdek wie je bent en wat je overbrengt. Gebruik gezond verstand én inlevingsvermogen. Zoek de balans tussen controleren en loslaten. We kijken naar oorzaak én gevolg. Oog voor het individu, teamdynamiek en het grotere geheel. Wij ontwikkelen jouw eigen constructieve leiderschapsstijl, waarmee je de organisatie nóg beter leidt.

Hoe vind ik een goede balans tussen prestatie en plezier op de werkvloer?

Wat zeggen de werknemers zelf? De funfactor op het werk kan ‘m al zitten in een inspirerende werkomgeving, het vieren van successen, een vrimibo of een uitdagende of informelere werksfeer. Betrek jouw mensen erbij. Beloon initiatief!

Hoe werkt ZiP bij leiderschapsontwikkeling?

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. ZiP doet het anders. Wij nemen geen blad voor de mond. Maar geven eerlijke feedback en laten je zien hoe jij op ons overkomt en wat dit met de ander doet. We bieden je een scala van nieuwe tools die jij kunt gaan verkennen om te ontdekken wat bij je past. En we zijn graag proefkonijn: dé manier om veilig te oefenen en ongestraft fouten te maken.

Outplacement

Past dezelfde job nog wel bij me?

Ontslag. Waar sta je en hoe wil je verder? Past de job die je had nog wel bij je? Of wil je een nieuwe richting op? Met outplacement helpen wij werknemers om in korte tijd keuzes voor de rest van hun loopbaan te maken.

Waar ben ik eigenlijk goed in?

Ik ben vastgelopen in mijn carrière. Wie ben ik en wat past er bij mij? Wat kan ik goed? Waar krijg ik energie van en waar loop ik op leeg? Het lijken voor de hand liggende vragen, maar niet iedere medewerker kan ze beantwoorden als het gaat om werk. Wij maken in een persoonlijk ontwikkeltraject zichtbaar waar de kansrijke routes liggen.

In welke nieuwe werkomgeving kom ik maximaal uit de verf?

De vaste grond is met het ontslag onder je voeten weggeslagen. Zie het als een unieke kans om een nieuwe organisatie uit te kiezen die als een ‘jas’ past. Maar in wat voor organisatie kom ik het beste tot mijn recht? Bij welke vorm van aansturing gedij ik? Of wil ik voortaan liever zelf het heft in handen nemen als ondernemer? We helpen medewerkers om hun talenten zelf te ontdekken.

Solliciteren, hoe ging dat ook alweer?

Sollicitatietraining geeft een boost aan je zelfvertrouwen. We kunnen werknemers in kleine groepen helpen bij het opstellen van een CV, bij het schrijven van sollicitatiebrieven en bij de voorbereiding van sollicitatiegesprekken, zodat die weer up-to-date zijn. Daarnaast krijgen zij één of twee individuele coaching-gesprekken om op persoonlijk niveau kansen te verzilveren.

Hoe werkt ZiP bij outplacement?

Organisatieadvies, coaching of loonbaanbegeleiding: samen met een flinke box met tools en opdrachten helpen onze ‘zippers’ om het werkende leven van jouw ontslagen werknemer weer snel op de rit te krijgen.

Wat anderen over ons zeggen

Hoe je in de markt ligt? Simpel. Het is vaak wat mensen over je zeggen als je er niet bij bent. Nieuwsgierig naar wat ‘unzipping’ comments van je collega’s en mensen uit het vak? Check ze hier en vraag ons dan op de koffie!

Inzichten

Lees onze blogs, artikelen en cases. Verrijk je blik op veranderen.

CONTENT XL-POTLOOD

Elke week komt het XL-Content-potlood in handen van een lokale ondernemer. Degene die de bijdrage schrijft geeft het potlood door aan de volgende collega-Contenter van…

Lees meer

Een reorganisatie zoals bij Philips?

Een reorganisatie zoals bij Philips? Reorganiseren zoals Philips? Ook bij MKB reorganisaties zijn gelijkenissen. Bekijk het interview op RTL-Z en lees onze blog. Vandaag gaf…

Lees meer