Een oplossing voor ieder conflict

Conflicten zijn een bron van negatieve energie. Voor ieder conflict bestaat een oplossing; afhankelijk van de inhoud van de kwestie, de manier waarop jullie je ertoe verhouden en de onderlinge relatie. Hoe belangrijker de relatie, hoe meer er te winnen is bij gespreksvoering onder begeleiding van een conflictbemiddelaar (mediator). Wij faciliteren een veilige setting tijdens de gesprekken en gaan op zoek naar jullie gezamenlijke belangen. De sleutel naar jullie oplossing.

conflictoplossingen

Conflictoplossing

Gespreksbemiddeling

Waar mensen samen werken en leven, ontstaan meningsverschillen en irritaties. Wegduwen van ergernissen gaat een tijd goed; totdat de emmer overloopt en de emoties hoog oplopen. Een conflictbemiddelaar helpt de-escaleren en mensen (opnieuw) te verbinden. Hierdoor ontstaat een warm zakelijk klimaat voor het voeren van een goed gesprek zodat oplossingen voor de problemen worden gevonden. Wanneer de oplossing tijdens de gesprekken wordt gevonden, worden de afspraken op papier gezet.

Soms is er meer nodig

  • Afspraken zijn gemaakt, maar moeten bestendigd worden in een nieuwe manier van werken;
  • De directie zit weliswaar weer op één lijn, maar een (management)team moet nog worden meegenomen;
  • Oude ongewenste patronen moeten worden doorbroken zodat er ruimte voor een nieuwe manier van werken ontstaat;
  • Om met elkaar in verbinding te blijven, zijn enkele nieuwe gefaciliteerde gesprekken nodig.

Ook de uitvoering van dit proces begeleiden wij.

Wanneer het niet mogelijk blijkt om in het gesprek voor alle punten een oplossing te vinden, kan een korte procedure bij de rechter uitkomst bieden. Deze procedure wordt gevoerd vanuit gezamenlijkheid.

De oplossing is júllie oplossing

Voor kansrijke conflictbemiddeling moeten alle gesprekspartijen achter deze aanpak staan. Uitgangspunt is geheimhouding en vertrouwelijkheid. De uiteindelijke oplossing, is júllie oplossing. De bemiddelaar faciliteert. En bekijkt welke aanvliegroute voor gespreksvoering het beste past bij (de stand van) het conflict. In veel gevallen worden eerst afzonderlijke gesprekken gevoerd voordat iedereen gezamenlijk aansluit.

Verder praten over hoe wij (beginnende) conflicten de-escaleren als conflictoplossing?

Aanpak

MEET & GREET
Klaar voor de start

Ontdekken

Verbinden

Verbeteren

Testimonial

Jan Gommer
Flevomeer Bibliotheek

Saskia van ZiP Partners is in staat om snel en vakkundig een (arbeids)conflict te ontrafelen door het vanuit alle perspectieven te belichten. Met aandacht voor de emotie én haar begripvolle en doortastende aanpak weet zij de juiste stappen te zetten die leiden tot een voor alle betrokkenen bevredigende oplossing.

Mogelijk ook interessant

CONTENT XL-POTLOOD

Elke week komt het XL-Content-potlood in handen van een lokale ondernemer. Degene die de bijdrage schrijft geeft het potlood door aan de volgende collega-Contenter van wie hij of zij denkt dat diegene een bijzondere bijdrage kan leveren, inspiratie geeft of juist iemand die wel eens de spotlight verdiend. Deze week is ons potlood terecht gekomen bij Saskia Schlaghecke van ZiP Partners.

Lees meer

Expertises

Arbeidsrecht

Schuring met werknemers? Loop jij daar ook op leeg? Grote kans dat het hier om arbeidsrechtelijke issues gaat. Het goede nieuws? De juristen van ZiP krijgen juist energie van dit soort vraagstukken.

Lees meer

Organisatieontwikkeling

Individuele prestaties én samenwerking? Het kan vaak beter. Zijn de doelen helder, of worden die niet gehaald? Zullen wij eens kijken wat jouw mensen écht motiveert?

Lees meer
Meer expertises