Never waste a good crisis

Het waren de letterlijke woorden van Winston Churchill. Hij bedoelde ermee dat elke crisis z’n voordelen heeft, opties biedend voor structurele veranderingen. In moeilijke tijden hebben we te maken met stress en onzekerheid. Niets biedt houvast, ineens lijkt alles veranderd. Tijdens de coronacrisis zaten medewerkers mét partner en kinderen aan huis gekluisterd, bang om hun banen te verliezen, terwijl jij jezelf als ondernemer afvraagt of je de salarissen eind van de maand nog kunt betalen.

Saskia Schlaghecke

(Re)organisatieadviseur, mediator (ADR-register) en jurist arbeidsrecht

Crises gaan als een wervelwind door het land. Ze eisen slachtoffers en ontregelen. Mensen zijn onthutst, verbijsterd en zoeken naar nieuw evenwicht. De energie van werknemers gaat voornamelijk naar de negatieve aspecten. Logisch, want die trekken op iedereen een wissel. Toch brengen ze ondanks alle ellende ook de nodige positieve veranderingen.

Zoomen en meeten

Want zie hoe inventief werknemers ineens worden. Crises vragen je om ‘out of the box’ te denken. Om initiatieven te ontplooien en om creativiteit maximaal te benutten. Waar veel ondernemers al jaren zeggen dat het ‘nieuwe werken’ (lees: deels vanuit huis werken) bij hen in de organisatie niet kan, ziet iedereen dat het ook kansen biedt. Waar werknemers tot voor kort uren verkwistten om voor een meeting naar de klant te reizen, zien we nu dat diezelfde meeting nu ook zonder ‘waste’ op afstand gehouden kan worden. Waar Microsoft Teams, Zoom, Google Meet en andere programma’s nog spaarzaam gebruikt werden, bieden ze dé uitkomst om effectief en wellicht aanvullend met elkaar te overleggen. Want ook over de ecologische footprint moet worden nagedacht.

Het nieuwe werken is wellicht niet ideaal, het biedt wel kansen

Be the change

Onder druk wordt alles vloeibaar. Wat tijdens crises gebeurt, is dat stevig ingeslepen patronen en percepties worden doorbroken alsof het niets is. Met deze inventiviteit is een nieuwe manier van werken ontstaan. Een les die we hier uit kunnen trekken is dat ‘onzekerheid en stress’ in een periode van crisis ook positieve effecten hebben als het gaat om de veranderingsbereidheid. De vraag is dan ook: hoe kunnen we alle positieve aspecten van een crisis vasthouden? En hoe kunnen we de creativiteit en inventiviteit bij werknemers in de toekomst blijven aanspreken?

 

Een drietal aspecten wil ik er uit lichten.

  • Doordat werknemers thuis werken, is de leiding op afstand. Dat de controle wordt losgelaten doet een beroep op de zelfstandigheid en het initiatief van werknemers;
  • Wanneer de druk bijzonder hoog wordt, zien mensen de noodzaak om nieuwe dingen uit te proberen en onbekend terrein te verkennen. Een hoger stressniveau prikkelt werknemers om uit hun comfortzone te stappen;
  • Tegenslagen maakt alle betrokkenen veerkrachtig en zorgen voor verbinding. Mensen passen zich razendsnel aan in een nieuwe situatie wanneer zij weten dat dit essentieel is. De onzekerheid van vandaag, zorgt morgen voor een nieuwe werkelijkheid. Daarnaast voelen mensen zich met elkaar verbonden als zij dezelfde tegenslagen ervaren.

Wat je dus ziet, is dat je ‘door aan de juiste knoppen te draaien’ invloed kunt uitoefenen op het gedrag van werknemers. Wil je dat jouw werknemers meer initiatief nemen? Dan kan je kiezen voor een andere vorm van aansturing en leiderschap. Wil je dat jouw werknemers meer ‘out of the box’ gaan denken? Prikkel ze dan om uit hun comfortzone te stappen. Wil je het groepsgevoel stimuleren? Laat dan het hele team met dezelfde uitdaging worstelen.

Als de druk en de acceptatie er zijn, tonen mensen zich wendbare wezens

Hou vol, hou vast

Bewustwording van de goede effecten van een crisis als corona, is van doorslaggevend belang om straks de positieve aspecten van thuiswerken en ‘anders samenwerken’ vast te houden. ZiP wil er aan bijdragen om binnen jouw organisatie de positieve aspecten van deze crisis te ontdekken en hiervan ‘dankbaar’ gebruik te maken. Samen kunnen we inzichtelijk maken wat de positieve bijkomstigheden zijn. Welke ongewenste patronen heeft de crisis doorbroken? Welke nieuwe initiatieven heeft het opgeleverd? Welke vorm van leidinggeven is passend om in de toekomst werknemers voldoende te prikkelen tot initiatief en zelfstandig werken? Wat gaan we doen om het gevoel van saamhorigheid vast te houden?

 

Durf om te denken. Don’t waste it. Wij helpen je van A tot ZiP.

Saskia Schlaghecke

(Re)organisatieadviseur, mediator (ADR-register) en jurist arbeidsrecht

Mogelijk ook interessante artikelen