Elke succesvolle bedrijfsovername kent 50 tinten grijs

Hoe kan het toch dat partijen bij een overname al hun aandacht besteden aan de ‘harde kant’ van de zaak? Er worden experts ingeschakeld voor divers onderzoek. Financieel wordt alles doorgelicht. En ook de juridische kant proberen partijen volledig ‘dicht te timmeren’. Bij personele zaken regeert vooral de kwantiteit. Hoeveel werknemers zijn er in dienst? Wat kosten zij en welke voorwaarden gelden er? Toch slaagt een overname op termijn alleen als ook de ‘zachte kant’ wordt meegenomen. ZiP brengt bedrijfsculturen bij elkaar en schept de voorwaarden waarin iedereen gemotiveerd blijft. De mens is namelijk het echte kapitaal.

Saskia Schlaghecke

(Re)organisatieadviseur, mediator (ADR-register) en jurist arbeidsrecht

Een casus uit onze praktijk. Zo nam BV X (80 medewerkers), BV Y (5 medewerkers) over. Vlak na de overname hadden deze vijf werknemers gesprekken over hun nieuwe arbeidsvoorwaarden. BV X is gewend met relatief lage lonen en hoge bonussen te werken en dat stramien werd na de overname ook verwacht van de nieuwelingen. Zij behielden hetzelfde salaris maar dan opgebouwd uit een vast salaris, aangevuld met bonussen. Het zaadje van onvrede was geplant. Er breken ‘jaren van weerstand’ aan bij deze werknemers. Een enkeling presteert het zelfs om zich exact gedurende een jaar ziekgemeld te houden. Op de dag dat zijn salaris naar beneden wordt bijgesteld, komt hij weer naar het werk. Coaching, mediation, diverse ruzies rondom bonussen, langdurige (oneigenlijke) ziekmeldingen blijven in de tien jaar(!) na overname de boventoon voeren. De overgenomen werknemers bleven extreem ontevreden. Een veenbrand. Na een decennium negatieve energie aan beide kanten, stond ik de werkgever bij in een ontbindingsprocedure en werd een van de werknemers tegen een zeer hoge vergoeding ontslagen. Eens temeer blijkt dan hoe belangrijk een goede aanvliegroute is.

Breng bedrijfsculturen bijeen. Als het zaadje van onvrede is geplant, kan dat je op termijn meer kosten dan je lief is

Kansen zien, kansen grijpen

De aanzet voor een overname is regelmatig een business opportunity die langskomt. Er is belang bij de exclusiviteit in onderhandelen én bij snelheid. Het overnemen van het bedrijf past in de (groei)strategie. Tempo lijkt alles! Onze ervaring is zoals gezegd dat partijen in de beschikbare tijd vooral focussen op de ‘harde kant’ van de overname.

 

Zie de zachte kant

En precies daar wringt de schoen. Aan de ‘zachte kant’, de mensenkant, wordt in de ogen van ZiP Partners te weinig zorg besteed. En dat is jammer, want dit is nu juist waar overnames na verloop van tijd op vastlopen. Dus sta al vóór de overname stil bij deze minder tastbare dingen. Nuances tellen. Al zijn dat minimaal 50 tinten grijs, heb er aandacht voor. Welke culturen brengen we bij elkaar? Is het haalbaar om deze op één lijn te krijgen? Hoe houden we al onze medewerkers gemotiveerd? Wat gaan we doen om deze nieuwe mensen zo snel mogelijk een welkom gevoel te geven? Hoe zorgen we dat alle werknemers plezierig met elkaar samenwerken en lekker functioneren, zodra de nieuwe organisatie staat?

 

Snel en goed overnemen

ZiP begeleidt overnames op eigen wijze. Vanaf het begin voeren wij gesprekken op alle relevante vlakken. Uiteraard krijgen de harde, cijfermatige kanten van de overname aandacht. Maar daarnaast zullen we al in een eerste gesprek in kaart brengen wat na overgang zal moeten gebeuren om de medewerkers zo goed mogelijk te laten werken. Wat zijn de waarden van beide entiteiten? Welke drijfveren spelen bij werknemers een doorslaggevende rol? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? We maken inzichtelijk wat er nodig is om de overname ook ‘aan de zachte kant’ kansrijk te laten zijn. Gezamenlijk bepalen we de strategie voor de overname, maar stellen we ook een plan op wat we ná de overname gaan doen om alle werknemers te ‘mee te krijgen’ en te motiveren.

Mensen zijn bij overnames het echte kapitaal. Het is belangrijk om een sparringpartner te hebben die ook daarin thuis is

Persoonlijke aanpak

Mocht relatief kort na die overgang blijken dat een enkele werknemer niet effectief functioneert in zijn of haar nieuwe rol, dan heeft ZiP de expertise om deze werknemer een boost te geven. Met als laatste optie om van deze werknemer afscheid te nemen. En niet pas na 10 jaar, want zo’n lange periode kent alleen verliezers en bodemloze putten.

Hard of zacht: ZiP weet welke accenten er gezet moeten worden om een overname succesvol te laten zijn. Onze financiële adviseur, overnameadviseur, advocaat ondernemingsrecht, onze arbeidsrechtjuristen en organisatieadviseurs werken intensief met elkaar samen om organisaties hierbij te helpen. Kortom, we laten je alle tinten grijs zien en nemen jou van A tot ZiP mee in het overnameproces.

Saskia Schlaghecke

(Re)organisatieadviseur, mediator (ADR-register) en jurist arbeidsrecht

Mogelijk ook interessante artikelen