Met aandacht voor de emotie én haar begripvolle en doortastende aanpak weet ZiP Partners tot een voor alle betrokkenen bevredigende oplossing te komen.

Jan GommerFlevomeer Bibliotheek

Wij zijn door ZiP beter in staat onze onderneming succesvol de toekomst in te loodsen.

Moritz HoekstraMillford

ZiP heeft een doortastende aanpak om tot de juiste verandering te komen.

Pim SchoonenbergSitecom Europe B.V.

ZiP heeft mij een scherper beeld gegeven van mijn kwaliteiten en wensen voor mijn werkomgeving, zodat ik mijn loopbaan beter en gerichter kon voortzetten.

Marjan van den Dungen