Overname tot in detail

Een succesvolle overname vraagt een goede voorbereiding. Met onze kijk over de verschillende disciplines heen, weten we welke pijlers bijdragen aan een succesvolle overname. Naast ‘het waarom’ en de ‘hoe’ besteden we ook uitgebreid aandacht aan ‘wat’ is er nodig ná de overname. Hierbij vinden wij het integreren van de bedrijfsculturen de mooiste uitdaging. Zonder snelheid te verliezen, helpen wij je bij het maken van de juiste keuzes.

Overname

Als ondernemer zoek je naar manieren om je organisatie te optimaliseren. ZiP Partners zorgt voor organisatieverbetering bij overname.

Wij gaan met jou op zoek naar de diepere motivatie voor overname. Dit kan bijvoorbeeld het vergroten van marktaandeel of een logische uitbreiding van je product of dienstverlening zijn. Welke business opportunity zie je? Welke partijen kunnen we benaderen? Welke hobbels kunnen we verwachten? Is er exclusiviteit in onderhandelen? Zijn er voldoende middelen voor financiering voor handen? Of gaan we op zoek naar een investeerder? Krijgen we overeenstemming over de prijs en andere condities?

Samen met jou ontwikkelen we een plan van aanpak. Voor dit plan zitten  we met meerdere experts aan tafel. Een adviseur met financiële kennis, maar ook een advocaat ondernemingsrecht en een organisatieadviseur betrekken we hierbij. We managen de strakke planning en houden het tempo voldoende hoog. Als adviseur overzien en begeleiden wij dit gehele proces.

Bij de voorbereidingen van de overname denken we na  over het vormen van een krachtige eenheid nadien. Na overname begeleiden we dit proces. Het bij elkaar brengen van verschillende bedrijfsculturen is onze huisstijl.

Verder praten over hoe wij jouw overname succesvol maken tot in de details?

Aanpak

MEET & GREET
Klaar voor de start

Ontdekken

Verbinden

Verbeteren

Testimonial

Moritz Hoekstra
Millford

Wij, als partners van Millford, hadden ongeveer een jaar geleden de behoefte onze individuele rollen en samenwerking onder de loep te nemen. Saskia heeft ons hier voortvarend in geadviseerd. Op een krachtige en heldere manier heeft Saskia onze discussies geleid en de juiste richting gegeven. Tijdens onze sessies hebben wij haar als zeer empatisch en betrokken ervaren, zonder dat zij het doel van de samenwerking uit het oog verliest. Mede door de inbreng van Saskia zijn wij nu, als partners gezamenlijk, beter in staat onze succesvolle onderneming de toekomst in te loodsen.

Wij schakelen Saskia ook in als juridisch adviseur. Ook hier heeft zij haar toegevoegde waarde ruimschoots bewezen. Wij vinden haar manier van werken zeer effectief en vernieuwend. En hebben veel vertrouwen om met Saskia als adviseur het maximale te halen uit onze Human Resource activiteiten.

Mogelijk ook interessant

Elke succesvolle bedrijfsovername kent 50 tinten grijs

Elke succesvolle bedrijfsovername kent 50 tinten grijs Hoe kan het toch dat partijen bij een overname al hun aandacht besteden aan de ‘harde kant’ van de zaak? Er worden experts ingeschakeld voor divers onderzoek. Financieel wordt alles doorgelicht. En ook de juridische kant proberen partijen volledig ‘dicht te timmeren’. Bij personele zaken regeert vooral de…

Lees meer

Expertises

Arbeidsrecht

Schuring met werknemers? Loop jij daar ook op leeg? Grote kans dat het hier om arbeidsrechtelijke issues gaat. Het goede nieuws? De juristen van ZiP krijgen juist energie van dit soort vraagstukken.

Lees meer

Organisatieontwikkeling

Individuele prestaties én samenwerking? Het kan vaak beter. Zijn de doelen helder, of worden die niet gehaald? Zullen wij eens kijken wat jouw mensen écht motiveert?

Lees meer
Meer expertises